Hakkımızda

İnsan olarak yeryüzünde var olduğumuz günden bugüne değin değişen hayat koşullarına bağlı olarak ihtiyaçlarımız sürekli artmış ancak bu ihtiyaçların karşılanması kimi zamanlar mümkün olamamıştır. Yaşam mücadelesi içerisinde sağlık, maddi imkânsızlık ve diğer sebeplerden ötürü temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımıza gerekli yardımlarda bulunmak hem insan olmamızın bir gereği hem de yüce Allah’ın bizlere yüklediği bir kulluk görevdir.

Bu bağlamda, toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışma duygularının gelişmesini sağlamak, gerçek ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak gibi konularda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak. Eğitim ve kültür alanında araştırmalar yaparak, ülke kültürüne katkıda bulunmak, halkımızın milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yaygın eğitimine imkân sağlamak. Aile ve bireylerin milli, ilmi, kültürel, dini ve manevi açıdan bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, insan hakları ve özgürlükleri konusunda çalışmalar yapmak,  çocuk ve gençlerimizi spor yoluyla eğitmek, yetenek ve becerilerine göre branşlara ayırmak, yöresel ve bölgesel özellikler göz önünde tutularak onları değişik dallarda ve kategorilerde spor yapmalarına imkân vermek amacıyla Bozkır Koçaşlılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’miz bu işe gönül vermiş hayırsever hemşerilerimiz tarafından 2018 yılında kurulmuştur.

Günümüzde kitle iletişim araçları her ne kadar gelişmiş olsa da kurumsal anlamda yapılacak duyuru, tanıtım vb. işlemlerin yürütülmesinde bir web sitesine ihtiyaç duyulmuş ve web sitemiz http://bozkirkocas.com alan adı ile 23/08/2021 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.

Web sitemizde derneğimiz ve derneğimizin faaliyetleri ile köyümüze ait bilgiler yer alacak olup herhangi bir konu hakkında sitemizin içerik bakımından zenginleştirilmesi için siz değerli hemşerilerimden, sitemiz hakkındaki görüş, öneri, istek ve diğer düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı talep ediyoruz.

Köy derneğimizin kurulmasında ve bugüne kadar yürütülen hizmetlerde emeği geçen hemşerilerimiz ile sitemizin teknik altyapısını hazırlayan sevgili kardeşimiz Murat SÜZGÜN’e sonsuz teşekkürlerimizi sunar; sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

(Dernek Yönetimi)